beyonce:

Coachella 2014

Photo Credit: Robin Harper

Timestamp: 1412074310

(Source: asap-rcky, via asaprockyhq)

Timestamp: 1412073985
Timestamp: 1412073948
Timestamp: 1412073899
Timestamp: 1412073829
Timestamp: 1412073822

(Source: oreotte, via itsamyp)

Timestamp: 1412073046

(via itsamyp)

Timestamp: 1412073024

(Source: iggyazaleadaily, via itsamyp)

Timestamp: 1412072849

The shirt though!

(via itsamyp)

Timestamp: 1412072772

(Source: dreams-season, via itsamyp)

Timestamp: 1412071192

(via itsamyp)

Timestamp: 1412071140